Hartekamp Groep

De opdracht

In opdracht van de Hartekamp Groep – een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking – maak ik een serie van 10 korte films over het werk van vrijwilligers binnen hun organisatie. Het doel van deze films is om hiermee de werving van nieuwe vrijwilligers mogelijk te maken.
 
 


De eerste film gaat over het vrijwilligerswerk dat het bedrijf Tata Steel jaarlijks voor De Hartekampgroep doet: het organiseren van een kerstbeleving voor alle clienten van locatie Hartenheem.
 


In de tweede film zie je Jimi en zijn sportmaatje Arjan, die wekelijks graag samen gaan voetballen.
 


In de derde film zie je Berengere en haar maatje Albertine, die elke maand afspreken om samen leuke dingen te doen. Daarbij speelt ook hondje Storm belangrijke rol voor Berengere.
 


In de vierde film vertelt vrijwilliger Loes over de wandelclub die in Haarlem opgericht is om te gaan wandelen met een groep cliënten.
 


In de vijfde film vertelt medewerker Joke over wat het betekent voor een cliënt als Peter om een maatje te hebben zoals Ria.
 

HET WERKPROCES

De opdrachtgever had in deze opdracht al aardig duidelijk voor ogen wat zij wilden, omdat ze een beschikken over een goed communicatieplan. De uitwerking van dit plan tot een draaiboek voor de filmdagen vindt telkens plaats in overleg. Nog meer dan bij andere projecten is het regelen van toestemming voor het filmen van betrokkenen erg belangrijk, omdat het hier gaat om het in beeld brengen van een kwetsbare doelgroep.